|kalendar
  KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU


prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/16. godini

     

     Buduće studente („brucoše“) srdačno pozivamo da se opredijele za upis na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i na taj način se usmjere za veličanstven i nadasve human poziv. Upisom na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli studenti se opredjeljuju za jedan prepoznatljiv i priznat poziv. Studenti se usmjeravaju da kroz svoje profesionalne aktivnosti pomažu onima kojima je uskraćena budućnost u ostvarivanju njihovih osnovnih ljudskih prava, prava na obrazovanje i rehabilitaciju i učine im što lakši put kroz život, bez obzira na različitosti.
      
     Sa radošću vas očekujemo i ove akademske godine!

                                                                                          Dekan Fakulteta
                                                                                          Prof. dr sc. Zamir Mrkonjić